Regulaminy

Podstawowe informacje dotyczące wynajmu maszyn budowlanych:

Wszystkie podane na stronie ceny są cenami netto.

 1.    Okresem wynajmu jest odpowiednio: godzina - doba - tydzień - miesiąc
 2.    Wysokość stawek określona jest w cenniku wynajmu. Opłaty płatne z góry za każdy z okresów.
 3.    Wynajmujący zobowiązany jest uiścić także każdorazowo kaucję, której wysokość zależna jest od typu maszyny i określona w cenniku wynajmu.
 4.    Limit motogodzin określony jest odpowiednio na: 1dzień - 8mtg.; 1 tydzień - 50mtg; 1 miesiąc - 220mtg.
 5.    Przy dłuższym okresie najmu istnieje możliwość negocjacji cen.
 6.    Podane ceny nie zawierają transportu, kosztów paliwa, obsługi operatorskiej.

Dokumenty wymagane przy wynajmie:

 1. Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność, spółka, jednostki budżetowe)
  • Dokumenty rejestrowe: wpis do Ewidencji działalności gospodarczej / wyciąg z rejestru handlowego z numerem KRS
  • Dokumenty nadania NIP, REGON
  • Dowód osobisty właściciela
  • Dodatkowo może być wymagane zaświadczenie z ZUS-u i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu
  • Upoważnienie do zawarcia umowy / odbioru maszyn dla pracownika (pierwsza umowa zawsze jest podpisywana z właścicielem)
 2. Klient indywidualny:
 • 2 dokumenty tożsamości
 • Dodatkowo może być wymagane potwierdzenie zapłaty za  media stacjonarne za ostatni miesiąc.


Zapraszamy do współpracy!

Dojazd